ABOUT CQS

Leading CRM provider

Η CQS ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία, τα τελευταία χρόνια, συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες επιχειρήσεις στην παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων. Έχει εισάγει στην αγορά ένα καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης της εξυπηρέτησης πελατών μεγάλων επιχειρήσεων και καλύπτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων, όπως υπηρεσίες απόκτησης νέων πελατών, υπηρεσίες ανάλυσης, διερεύνησης, διατήρησης και ανάπτυξης υφιστάμενου πελατολογίου καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με έμφαση στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, της ενέργειας, της λιανικής, του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα. Η CQS, έχει συμπεριληφθεί στις Ισχυρότερες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπου περιλαμβάνονται οι εταιρείες με τα υψηλότερα επίπεδα πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Οι αξίες μας

Η CQS, κατέχει ηγετική θέση στον τομέα παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων, προσφέροντας στους πελάτες μας μία πλήρη γκάμα καινοτόμων υπηρεσιών. Βασικές παράμετροι στην παροχή των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν οι αξίες μας, οι οποίες διέπουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και μας καθιστούν κυρίαρχους στον τομέα μας.

Η δυναμική της CQS στηρίζεται σε τρείς (3) βασικούς πυλώνες, οι οποίοι αφορούν τόσο στις κεντρικές της αξίες και στη φιλοσοφία της, όσο και στην εν γένει λειτουργία της:

  1. Καινοτομία: αναφορικά με τις υπηρεσίες και τα μοντέλα διαχείρισης που σχεδιάζει για τους πελάτες της
  2. Ανάπτυξη: αναφορικά με την συνεχή της διεύρυνση σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, αγορών δραστηριοποίησης και ανθρώπινου δυναμικού
  3. Αξιοπιστία: της εταιρείας, μέσω πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων, των υπηρεσιών της καθώς και ίδιων των πελατών της, μέσα από τα μοντέλα διαχείρισης που εφαρμόζει

Υπεύθυνη Λειτουργία

Με τους συνεργάτες μας στο επίκεντρο, η CQS, καταφέρνει και αναδεικνύει τα καλύτερα χαρακτηριστικά μίας ομάδας συνεργατών, που ξεπερνάει τα 1.000 άτομα, επενδύοντας παράλληλα στην προσέλκυση εξειδικευμένων και έμπειρων επαγγελματιών.  Παράλληλα, στη CQS, μοιραζόμαστε ένα γνήσιο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους αλλά και για την κοινωνία, το οποίο βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκπέμπει ταυτόχρονα τις εταιρικές αξίες μας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εντείνουν και αναδεικνύουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη της CQS και ταυτόχρονα διασφαλίζουν τις σχέσεις με τους εργαζομένους,  εντάσσονται ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες:

  • Τράπεζα Αίματος που καλύπτει τις ανάγκες των εργαζομένων και των συγγενών τους σε αίμα.
  • Οικονομική στήριξη σε ιδρύματα και συλλόγους που στηρίζουν κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως το «Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο», το «Χαμόγελο του Παιδιού» και το «LALIBELA – Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας».
  • Συγκέντρωση ρουχισμού, τροφίμων και παιχνιδιών για το «Κέντρο Βρεφών Η Μητέρα» και για την «Κιβωτό του Κόσμου».
  • Δωρεές εξοπλισμού υπολογιστών σε σχολεία.
  • Συμμετοχή στον αγώνα “Race for the Cure©” που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής».

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:2015
Η πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρία είναι ελεγχόμενες και έχουν σχεδιασθεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους με βάση τις προκαθορισμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
Πολιτική Ποιότητας

ISO 27001:2013
Η πιστοποίηση για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών & δεδομένων κατά ISO 27001:2013 επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εταιρία αντιμετωπίζονται έτσι ώστε να διασφαλίζονται η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητά τους σε κάθε πεδίο στο εσωτερικό της Εταιρίας.
Πολιτική Ασφάλειας

Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πολιτική Ιδιωτικότητας Τρίτων Μερών

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Πολιτική Αναφορών (Whistleblowing)       Αναφορά Καταγγελίας