SERVICES

Αξία για τον Πελάτη

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος απόκτησης ενός νέου πελάτη είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της αύξησης της αξίας για τους ήδη υπάρχοντες πελάτες, η CQS συνδυάζει τις βασικές αρχές της Διαχείρισης των Σχέσεων με τους Πελάτες με τη Διαχείριση της Αξίας για τους Πελάτες έτσι ώστε να δημιουργήσει μια απόλυτα ολοκληρωμένη Διαχείριση Κύκλου Ζωής Πελατών για τους συνεργάτες της και το πελατολόγιό τους.

Συνέχεια ...

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα υπηρεσιών ακολουθώντας μια προσωποποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση που συνοδεύει κάθε πελάτη καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με την εταιρεία μας, καλύπτοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η CQS προσφέρει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε διαφορετικά μοντέλα εξυπηρέτησης πελατών, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας και του έργου, αξιοποιώντας νέες τεχνικές, καινοτόμες μεθοδολογίες και ένα συνεκτικό πρόγραμμα reporting, έτσι ώστε να προβαίνουμε σε κινήσεις μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας, κατά τη διάρκεια του έργου.

Συνέχεια ...

Εξετάζουμε διάφορες πτυχές της Εξυπηρέτησης Πελατών για να ενισχύσουμε τη Διαχείριση Αξίας για τους Πελάτες (CVM) και να αυξήσουμε την Ικανοποίηση Πελατών. Εφαρμόζουμε μια πλήρως εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη προσέγγιση σε κάθε έργο, δημιουργώντας μια σημαντική αξία για τον πελάτη μας.

Πωλήσεις

Οι τεχνικές πωλήσεων της CQS βασίζονται στη χρήση διαφορετικών καναλιών, ο συνδυασμός των οποίων επιλέγεται κατά περίπτωση και από κοινού με τον πελάτη.
Διαθέτοντας μια ομάδα πωλήσεων με άριστη γνώση της αγοράς και απόλυτη εστίαση στον πελάτη, η CQS κατορθώνει να παρέχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την αποδοτικότερη σχέση μεταξύ κόστους και εσόδων.

Συνέχεια ...

Προσδιορίζουμε τους καλύτερους τρόπους προώθησης σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες μας και διαθέτοντας τους απαιτούμενους μηχανισμούς, εξακριβώνουμε τη σωστή εφαρμογή των λύσεων που επιλέχθηκαν. Κάθε πώληση εκτιμάται βάσει της δημιουργούμενης αξίας και της αύξησης της αξίας για τον πελάτη μακροπρόθεσμα.

Τεχνολογικές λύσεις

Η CQS προσφέρει λύσεις Υψηλής Τεχνολογίας παρέχοντας στους συνεργάτες της τα μέσα που διασφαλίζουν βέλτιστες πρακτικές σε απόλυτη συμμόρφωση με το καθορισμένο κόστος. Οι τεχνολογικές λύσεις παρέχονται τόσο στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των πωλήσεων όσο και ως ξεχωριστά προϊόντα.

Συνέχεια ...

Ζητήματα όπως ο τεχνολογικός σχεδιασμός, η ανάπτυξη, οι υποδομές, η άντληση δεδομένων (Data Mining), η παροχή αναφορών και η τμηματοποίηση / κατάτμηση αντιμετωπίζονται και ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών..

Υπηρεσίες υποστήριξης

Στην CQS πιστεύουμε ότι όσο καλά οργανωμένα και αν είναι τα τμήματα της εταιρείας που επικοινωνούν με τους πελάτες, δεν είναι αρκετό, εκτός εάν υπάρχει ισχυρή και καλά οργανωμένη υποστήριξη.

Συνέχεια ...

Οι συνεργάτες μας υποβάλλουν τα αιτήματα τους και εμείς τους προσφέρουμε την επιλογή μεταξύ μιας ολοκληρωμένης λύσης ή της επιλογής μεμονωμένων υπηρεσιών υποστήριξης, οι οποίες είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε συνεργάτη: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδιασμός ή/ και ανασχεδιασμός διαδικασιών, υποβολή προτάσεων και αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, εκπαίδευση, ανθρώπινοι και υλικοί πόροι, προσλήψεις, εγκαταστάσεις και ανεφοδιασμός.

Ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων

Αξιοποιώντας τη δεοντολογική, την προγνωστική και την περιγραφική ανάλυση δεδομένων, η λήψη αποφάσεων στην CQS βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνεχείς μετρήσεις και στον άμεσο εντοπισμό της ορθότητας των ενεργειών.

Συνέχεια ...

Η ανάλυση δεδομένων ενσωματώνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στις βελτιώσεις των διαδικασιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επέκταση των υπηρεσιών και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Στην CQS, η ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων χρησιμοποιείται για:

  • την εξεύρεση πρακτικών λύσεων
  • την υποβολή ενεργειών προς διεκπεραίωση, καμπανιών και προτάσεων
  • την παροχή αποτελεσματικότερων λύσεων σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Άμεσες Πωλήσεις

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας μια πλήρως εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων που εντοπίζει τους πιθανούς πελάτες και τους επισκέπτεται για να τους παρουσιάσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι συνεργάτες μας. Η ομάδα πωλήσεών μας διαχειρίζεται τόσο τους υπάρχοντες όσο και τους νέους πελάτες διασφαλίζοντας ότι λαμβάνουν τα μέγιστα οφέλη από τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Τηλεπωλήσεις

Η CQS διαθέτει ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με διάφορους πελάτες σε καθημερινή βάση. Τα άτομα αυτά ασχολούνται με την προώθηση, την επίλυση προβλημάτων ή τη διεξαγωγή ερευνών σε διάφορα έργα παρέχοντας τη δυνατότητα προσέγγισης μεγαλύτερου αριθμού πελατών.

Επιτόπιο προσωπικό

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους συνεργάτες μας εργαζόμενους που εργάζονται στις εγκαταστάσεις τους, ενισχύοντας έτσι το δικό τους εργατικό δυναμικό χωρίς να μεταβάλλεται ο υφιστάμενος αριθμός προσωπικού. Οι εκπρόσωποί μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι για να καλύπτουν επιτυχώς τις ανάγκες των συνεργατών μας.

Ομαδικές επιστολές

Η επικοινωνία μέσω ομαδικών επιστολών για ορισμένες καμπάνιες παρέχεται χωρίς χρονικούς η ποσοτικού περιορισμούς. Προσαρμοζόμαστε εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών και μπορούμε να υποστηρίξουμε την παροχή προσωποποιημένων επιστολών, την εκτύπωση και ταχυδρόμησή τους, τηρώντας αναλυτικό αρχείο των απεσταλμένων, της ημερομηνίας αποστολής και της επιτυχούς ή όχι παράδοσής τους.

Μέσω διαδικτύου

Υποστηρίζουμε ηλεκτρονικά καταστήματα και τις κύριες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προκειμένου να διευκολύνουμε τις καθημερινές εργασίες των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μέγιστη ικανοποίηση στο πελατολόγιο των συνεργατών μας ενισχύοντας την αφοσίωσή τους.

SMS

Σε μια αγορά όπου τα SMS αποτελούν συνήθη τεχνική ενημέρωσης, παρέχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες σε έναν τεράστιο αριθμό πελατών με υψηλή ταχύτητα και προσωποποιημένο περιεχόμενο. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε τμηματοποιημένες λίστες αποστολής και να διασφαλίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες θα αποστέλλονται στο σωστό χρόνο και με ακριβή δεδομένα.