Η CQS υπογράφει τη Χάρτα Διαφορετικότητας (Φεβρουάριος 2024)

Η CQS, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας. Με αφοσίωση στις αξίες της ισότητας και της ενσωμάτωσης, η CQS δημιουργεί ένα σύγχρονο και συμπεριληπτικό περιβάλλον εργασίας.

Η CQS, έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, ενισχύει τη δέσμευσή της για ένα περιβάλλον εργασίας που σέβεται την ατομικότητα και προωθεί την ίση αντιμετώπιση. Ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, φυλής, αναπηρίας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλων χαρακτηριστικών, η CQS δεσμεύεται να προωθεί τη διαφορετικότητα.

Η υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε παρουσία της Έφης Χατζηανδρέου, Executive Director της CQS, του Σταύρου Μηλιώνη, ιδρυτή της Χάρτας Διαφορετικότητας, και της Κατερίνας Ψύχα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του ΚΕΑΝ.

Η Έφη Χατζηανδρέου, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της υπογραφής της Χάρτας Διαφορετικότητας: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, από σήμερα, αποτελούμε μέλος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προώθηση της διαφορετικότητας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Με την υπογραφή, δηλώνουμε ότι στη CQS επιζητούμε την αρμονία και όχι την ομοιομορφία – στηρίζουμε την ενότητα και τη διαφορετικότητα. Οραματιζόμαστε μια κοινωνία ανοιχτή, που αντιτίθεται σε κάθε είδους διάκριση και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Προχωράμε πέραν της υπογραφής και αναλαμβάνουμε δράσεις που προωθούν τη διαφορετικότητα, προσφέρουν ισότητα ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους και αξιοποιούν τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου, υιοθετώντας πρακτικές που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία της εταιρείας μας».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας,  πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019 ως απόκριση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIMAIN. Σκοπός της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την προώθηση της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, υλοποιείται από το ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση – D & I.

Με αυτή την υπογραφή, η CQS αναλαμβάνει δράση για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και αξιοποιώντας τη μοναδικότητα κάθε ατόμου.