Στο συνέδριο Business Finance in Action η CQS! (Οκτώβριος 2023)

Ο CFO της CQS, κ. Βασίλης Παπαπαναγιώτου, συμμετείχε ως ομιλητής στο 3ο συνέδριο Business Finance in Action by Boussias, την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου με θέμα «Cost Optimization both for Growing & Stressed Organizations» και τη συμμετοχή ομιλητών από πληθώρα κλάδων, παρουσία άνω των 200 οικονομικών στελεχών.

«Η προστιθέμενη αξία της βελτιστοποίησης κόστους μιας εταιρείας είναι πολυεπίπεδη, τόσο σε σχέση με την αυξανόμενη αξία για την εταιρεία, τους μετόχους και τους υπαλλήλους της, όσο και για όλους τους συνεργάτες της (πελάτες, προμηθευτές, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί). Η μείωση κόστους οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας και των χρηματοροών, επιτρέπει ευνοϊκές συμφωνίες συνεργασίας και ενισχύει την εμπιστοσύνη όλων των stakeholders προς την Εταιρεία και την Διοίκηση» είπε ο CFO της CQS, Βασίλης Παπαπαναγιώτου.

 

Στο επίκεντρο των ομιλιών του φετινού συνεδρίου βρέθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές στην οικονομική διοίκηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομικής λειτουργίας, η βελτίωση της κερδοφορίας και της ρευστότητας, ο σχεδιασμός επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων, και η συμβολή των ανθρώπων ως κοινωνών του οράματος, σε κάθε έργο εταιρικού μετασχηματισμού.