Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 2022: Συνέντευξη της Ζηνοβίας Κότσανη, Human Resources Director (Οκτώβριος 2022)

Συνέντευξη της Ζηνοβίας Κότσανη, Human Resources Director (Οκτώβριος 2022)

Η CQS, με στόχο να αναδείξει τους ανθρώπους της και τις προσπάθειές τους στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ανέπτυξε πολλαπλές δράσεις και ενέργειες, με αφορμή την 6η συμμετοχή της στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ).
Στο πλαίσιο αυτό, η κα Ζηνοβία Κότσανη, Human Resources Director της CQS, σε συνέντευξή της στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), αποτύπωσε την αξία του θεσμού για την εταιρεία και τα πολλαπλά οφέλη για τους εργαζόμενους της.