Εκπαιδευτικά προγράμματα για το τμήμα πωλήσεων της CQS! (2022)

Εκπαιδευτικά προγράμματα για το τμήμα πωλήσεων της CQS!

Η ομάδα της CQS, στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών της, υλοποίησε το 2022 μια σειρά εκπαιδεύσεων σε πωλητές και προϊσταμένους στον τομέα των πωλήσεων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο επίκεντρο των εκπαιδεύσεων των πωλητών, με εισηγητή τον κ. Νεκτάριο Ζεϊμπέκη, Awarded Sales Trainer, βρέθηκε η βελτίωση των πωλησιακών δεξιοτήτων και η σωστή αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ενώ στους προϊσταμένους δόθηκαν πολύτιμες τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση των μελών της ομάδας τους.