Συνέντευξη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) από την Έφη Χατζηανδρέου, Executive Director της CQS A.E. (Ιούλιος 2021)

H αξία της εξυπηρέτησης και η συμβολή του ΕΙΕΠ στην ελληνική αγορά 

Με παρουσία ήδη τεσσάρων ετών στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η CQS αποτελεί μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ανάπτυξης κουλτούρας στην εξυπηρέτηση πελατών στην Ελλάδα.

Ποιος είναι ο ρόλος της Εξυπηρέτησης στην εταιρεία σας;

H έννοια της εξυπηρέτησης είναι συνυφασμένη με την ίδια τη λειτουργία της εταιρείας μας. Η CQS προσφέρει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, για μερικές από τις

 μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ενώ την ίδια στιγμή αντιλαμβάνεται την εξυπηρέτηση των δικών της πελατών ως κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας μαζί τους. Προσεγγίζουμε την εξυπηρέτηση ως μια διαδικασία συνεχούς εξέλιξης που ακολουθεί τις

 διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών. Προσδίδουμε στην εξυπηρέτηση ανθρώπινα χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην επικοινωνία που δημιουργεί σύνδεση και διάρκεια. Αντιμετωπίζουμε την εξυπηρέτηση ως το στοιχείο κλειδί σε κάθε συνεργασία μεταξύ μιας εταιρείας ή ενός brand με έναν πελάτη ή συνεργάτη.

Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή του ΕΙΕΠ στην ανάδειξη της αξίας της Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα;
Αποτελεί σίγουρα ξεχωριστή περίπτωση στην Ελλάδα, ένας θεσμός να έχει αναπτύξει μια ευθεία, συνεχή και αποδοτική συνεργασία με τις επιχειρήσεις και την αγορά εν γένει. Το ΕΙΕΠ έχει καταφέρει να είναι το θετικό παράδειγμα της διασύνδεσης όλων των συνιστωσών της αγοράς, με συγκολλητική ουσία την εξυπηρέτηση. Σε έναν τομέα που εξελίσσεται συνεχώς, παρουσιάζοντας συνεχώς νέα δεδομένα και που αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για το σύνολο των επιχειρήσεων παγκοσμίως, το ΕΙΕΠ βοηθά τις ελληνικές εταιρείες να αποκτούν γνώση, πρόσβαση στην πληροφορία και στις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις διεθνείς τάσεις και τελικά να βελτιώνονται εξυπηρετώντας πιο μεθοδικά, πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά για τις ίδιες.