Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 2020 (10 Οκτωβρίου 2020)

Δράσεις CQS για την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών 2020

Στο πλαίσιο της Εθνικής Εβδομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 2020, η CQS για 4η χρονιά ανακοίνωσε μια σειρά δράσεων για τους εργαζόμενούς της, που βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης και αποτελούν κινητήρια δύναμη. Απώτερος στόχος των ενεργειών αυτών είναι η ανταμοιβή των εργαζομένων και η συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.