ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η CQS S.A., ηγέτιδα ελληνική εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών CRM, αναζητεί:

Συμβούλους ανάπτυξης πελατολογίου

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: SAL_GEN

5νθημερη, 8ωρη απασχόληση

Οι κάτοχοι των θέσεων θα είναι υπεύθυνοι για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών διαφόρων κλάδων (τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, τραπεζών) με σκοπό την ανάπτυξη ή και τη διακράτηση του πελατολογίου.

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Διάθεση για εργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερό μηνιαίο μισθό, με δυνατότητα αύξησης βάσει απόδοσης σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Υψηλό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχου, με απεριόριστη απόδοση, ανάλογη των αποτελεσμάτων
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση και συστηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προσαρμογής
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον εργασίας
 • Εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας (πλησίον Ηλεκτρικού Σταθμού Νέας Ιωνίας)

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω email στο jobs@cqs.com.gr, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό της θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε.